کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

سالن B

عنوان کارگاه: کاربرد مدل های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در مدیریت سیلاب
ارائه دهندگان: دکتر مرتضی زرگر، د‌کتر علی شهبازی و دکتر امین خرمیان
تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۸

عنوان کارگاه: حق آبه تالاب های استان خوزستان و استفاده از ظرفیت آنها جهت کنترل سیلاب
ارائه دهندگان: دکتر مهدی قمشی، دکتر کاظم حمادی و دکتر لاهیجان زاده
تاریخ: ۲۲/۸/۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰

سالن D

عنوان کارگاه: روش برنامه عملیاتی مدیریت سیلاب و معرفی دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
ارائه دهندگان: دکتر جعفر زاده و دکتر آقابیگی
تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ ساعت: ۱۴:۳۰ لغایت ۱۸

سالن E

عنوان کارگاه: پیش بینی و برآورد وقوع سیلاب با استفاده از داده های هواشناسی
ارائه دهنده: دکتر بهلول علیجانی
تاریخ ۲۱/۸/۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸

عنوان کارگاه: کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت سیلاب
ارائه دهندگان: دکتر حیدر زارعی، دکتر یحیی میرزایی و مهندس محسن حسین زاده
تاریخ : ۲۲/۸/۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۸برای بزرگنمایی پوستر روی آن کلیک کنید

اطلاعات تماس

تلفن دبیرخانه همایش
061-33331066
ایمیل همایش:
info@iranflood.ir
آدرس دببرخانه همایش:
دانشگاه شهید چمران-دانشکده مهندسی علوم آب
محل برگزاری:
اهواز-کوی بوستان-مرکز همایش های بین‌المللی بوستان-سازمان آب و برق خوزستان